Verschil Basis GGZ en Specialistische GGZ

Wat is het verschil tussen de Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ?

Het oude onderscheid tussen eerstelijns- en tweedelijnspsychologie heeft in 2014 plaats gemaakt voor het onderscheid tussen Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) en Specialistische GGZ (SGGZ). De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matige psychische problemen. Deze zorg is vaak kortdurend en klachtgericht. De Specialistische GGZ is bedoeld voor mensen met ernstige, complexe of vaker terugkerende klachten. Onze praktijk biedt behandelingen in zowel de GB-GGZ als de S-GGZ.

Toewijzing naar de GB-GGZ en S-GGZ

De toewijzing naar de GB-GGZ gebeurt door de huisarts en de praktijkondersteuner als er sprake is van psychische problemen. Afhankelijk van aard, ernst en complexiteit van de problematiek wordt na de intake een behandeltraject aangeboden. Dit kan een kort, midden of intensief traject zijn. De toewijzing naar de S-GGZ gebeurt ook door de huisarts, met name indien sprake is van complexe problematiek welke een langerdurende behandeling nodig heeft. Binnen onze praktijk betekent dit dat vooraf wordt bepaald hoeveel sessies er aangeboden kunnen worden.  Dit wordt na de intake met u besproken tijdens het adviesgesprek. Voor diagnoses die behandeling van een psychiater vergen of waarbij een ander specialisme nodig is, verwijzen wij u terug naar uw huisarts. Deze zal u vervolgens weer doorverwijzen.

Wij helpen je graag verder! Bel 035-6029163 voor een afspraak of

Neem contact op

Bekijk onze
therapievormen

Kosten en
vergoedingen

Wanneer naar een
psycholoog?