Klachtenregeling

Wij vinden kwaliteit en een goede dienstverlening erg belangrijk. Wij doen daarom ons best u correcte informatie te geven aan de telefoon, tijdens de gesprekken en u de behandeling te geven die bij u past. 

Maar ook bij ons kan er iets verkeerd gaan en wij leren graag hoe wij dit in de toekomst kunnen verbeteren. Hieronder volgen de stappen die u kunt nemen

Stap 1: U bespreekt de klacht rechtstreeks met de betrokken medewerker. Indien u hier niet uitkomt volgt stap 2.
Stap 2. U bespreekt de klacht met de Klachtenfunctionaris (KF), die bemiddelt tussen u en de betrokken medewerker. Stuur uw klacht naar:
Mentaal Beter 
t.a.v. Klachtenfunctionaris
’s-Gravelandseweg 76
1217 ET Hilversum
Email: b.vantoorn@mentaalbeter.nl

Indien u niet tot een oplossing kan komen kunt u naar stap 3.
Stap 3: Cliënten ouder dan 18 jaar Volwassen vallen onder de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). U dient een klacht schriftelijk of per email in bij een onafhankelijke geschillencommissie via de volgende website:
degeschillencommissiezorg.nl
Let op: met deze keuze zijn mogelijk kosten gemoeid.
degeschillencommissiezorg.nl/clienten/kosten/
 

Wij helpen je graag verder! Bel 035-6029163 voor een afspraak of

Neem contact op

Bekijk onze
therapievormen

Kosten en
vergoedingen

Wanneer naar een
psycholoog?