Therapievormen

In onze praktijk passen wij diverse therapieën en behandelmethodes toe. Vanuit uw persoonlijke situatie bekijken we welke methode(s) het beste ingezet kunnen worden voor een succesvolle behandeling. Soms worden er verschillende methodieken toegepast om het gewenste resultaat te behalen. De meeste therapievormen bieden wij ook aan in ons online behandelaanbod, waaronder EMDR. De gesprekken vinden in dit geval plaats via beveiligd beeldbellen. 

Er bestaan veel therapievormen: kortdurende, inzichtgevende therapie, mentalisation based treatment, rationeel emotieve therapie, interpersoonlijke therapie, mindfulness, assertive communication therapy, cognitieve gedragstherapie, Rogeriaanse therapie, psychodynamische/inzichtgevende therapie, psychoanalyse, groepstherapie, relatietherapie, schematherapie, EMDR, interpersoonlijke therapie, en zo zouden we nog even door kunnen gaan. 

De juiste invalshoek
Niet één therapievorm is het beste. Belangrijker is dat de verschillende therapievormen verschillende invalshoeken benadrukken die allemaal belangrijk zijn. Zo benadrukt de rogeriaanse therapie het belang van de therapeutische relatie en de actief luisterende rol die de therapeut inneemt. Hierdoor hoort de cliënt voor het eerst zelf pas goed wat hij allemaal denkt. 
Bij de inzichtgevende therapie gaat het meer om inzicht te verkrijgen van aspecten uit het verleden en in de angsten die u afweert. Bij de cognitieve gedragstherapie analyseert u met uw therapeut vooral gedrag en gedachten. We bekijken hoe u bepaalde gedachtencirkels kunt doorbreken door het actief inbrengen van andere gedachten. Ook leert u hoe u bepaalde automatische gedragingen positief kunt veranderen.
Bij de interpersoonlijke therapie staat de manier waarop u relaties met mensen aangaat centraal. Bij mindfullness gaat het vooral om acceptatie van het gevoel. Bij schematherapie richt u zich op het gedragsmatig ingrijpen in gedragspatronen die in uw jeugd zijn ontstaan. 
EMDR werd oorspronkelijk ingezet bij behandeling van traumatische ervaringen, maar vindt in de huidige praktijk een steeds bredere inzet. Bij deze methode wordt gebruik gemaakt van oogbewegingen om de emotionele lading die aan bepaalde gebeurtenissen verbonden is ‘neutraal’ te maken. 

Welke therapievorm heb ik nodig?
De therapiekeuze hangt samen met vele factoren. De therapeutische relatie, persoonlijk inzicht, afweer, acceptatie, herhaalde gedragingen etc. spelen een belangrijke rol bij elke therapie. De uiteindelijke therapiekeuze verschilt per individu. De wens van de cliënt en de ervaring en het professionele inzicht van de therapeut staan bij deze keuze centraal. 
Soms is na de intakefase een meer uitgebreide diagnostiek noodzakelijk. Hierbij krijgen we een beter beeld van aspecten van de persoonlijkheid die niet direct in een gesprek naar voren komen. Soms blijkt iemand bijvoorbeeld veel meer onderliggende angst te hebben dan je bij de eerste indruk zou denken. Van belang is dan dat hier rekening mee wordt gehouden in de therapie. 

Wij helpen je graag verder! Bel 035-6029163 voor een afspraak of

Neem contact op

Bekijk onze
therapievormen

Kosten en
vergoedingen

Wanneer naar een
psycholoog?