Privacyverklaring

Privacy en data
Mentaal Beter gaat zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om. Iedere medewerker heeft een geheimhoudingsplicht, professionals hebben daarnaast medisch beroepsgeheim. Onze medewerkers mogen alleen informatie verstrekken aan derden die direct bij de dienstverlening betrokken zijn.


Wat gebeurt er met uw persoonsgegevens?
Uw gegevens worden geregistreerd in ons systeem dat beveiligd is en alleen toegankelijk is voor bevoegden. Middels autorisaties is afgeschermd dat medewerkers alleen de gegevens zien die ze mogen zien. U heeft het recht uw gegevens in te zien en zo nodig aan te passen. Uw dossier wordt maximaal 15 jaar bewaard. 


Wij leven de regels na die zijn vast gelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Voor de (medische) gegevens moeten wij ons houden aan de wettelijke bewaartermijnen. Het privacyreglement van Mentaal Beterwaarborgt dat de toegang tot de (medische) dossiers beperkt blijft. Wij maken gebruik van persoonsgegevens. Hiertoe beschikt Mentaal Beter over het Electronisch Patientendossier ‘Medicore’, een cliëntvolgsysteem met alle noodzakelijke faciliteiten om (medische) gegevens middels autorisatie af te schermen volgens het privacyreglement van MentaalBeter.


Online chat
Mentaal Beter maakt gebruik van de leverancier Casengo voor het gebruik van de online chat. Casengo zorgt voor de opslag van de gegevens die via de online chat verlopen. Deze opslag vinden plaats in Nederland, zij zijn gebonden aan de Nederlandse wetgeving privacy en opslag.
Voor u betekent dit dat de Nederlandse regering niet zonder gegronde redenen gegevens kan opvragen bij Casengo. Om uw gegevens nog beter te beschermen, worden er geen persoonlijke gegevens besproken in onze online chat.Vragen m.b.t. uw dossier, afspraken en behandeltraject worden om deze reden dan ook niet via de online chat afgehandeld.


Privacyreglement
Het privacyreglement is onderdeel van ons kwaliteitssysteem en is gecertificeerd volgens de ISO Healthcare norm.U kunt hier het privacyreglement van Mentaal Beter downloaden. Voor vragen kunt u contact opnemen via volgend telefoonnummer: 088-4563445


Functionaris Gegevensbescherming
Ook heeft Mentaal Beter een Functionaris Gegevensbescherming in dienst. Heeft u vragen of opmerkingen omtrent de privacy? Stuur dan gerust een e-mail naar fg@mentaalbeter.nl.

Wij helpen je graag verder! Bel 035-6029163 voor een afspraak of

Neem contact op

Bekijk onze
therapievormen

Kosten en
vergoedingen

Wanneer naar een
psycholoog?